Muhiddin-i Arabî buyuruyor

Muhiddin-i Arabî buyuruyor

Muhiddin-i Arabî buyuruyor

Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Kardeşini, hastaları ziyaret et! 
Onlarda ne ibret alınacak şeyler var. 
Aczini, ALLAH’a karşı fakrini düşün! 
ALLAH’ın, lutfuyla sana bahşettiği sıhhatini ve o sıhhatle yapmış olduğun ibadetlerini, ALLAH’ın ihsan’ı bil ve şükret! 
ALLAH, hasta kulunun yanındadır. 
Hastaya dikkatle bak! 
O daima ALLAH’a sığınır. 
Doktor da baksa, ilâç da alsa, şifayı ALLAH’dan bekler. 
Onun dili daima ALLAH’ladır. 
Kalbiyle ALLAH’ına iltica eder. 
ALLAH’dan gaflet etmez. 
ALLAH onunladır.
ALLAH-ü Zül Celâl, kıyamet gününde : 
“Ey Âdem oğlu! Ben hasta oldum da beni ziyarete gelmedin!” Diyecek. 
“Yâ Rabb! Sen Rabbülâleminsin nasıl Seni ziyaret edebilirim?” deyince: 
“Bilmiyor musun falan kulum hasta idi onu ziyaret etmedin. 
Eğer ziyaret etse idin, Beni onun yanında bulurdun.” 
Yâni, hastanın dili ve kalbi, Yâ ŞÂFİ diye feryad ediyor.
“Ey Âdem oğlu! Senden yemek istedim de yedirmedin.” 
“Yâ Rabb! Sen Rabbülâlemin’sin ben Sana nasıl yemek yedirebilirim.” 
“Bilmiyor musun falan kulum senden yiyecek istedi de yedirmedin. Eğer ona yedirse idin, onu Benim yanımda bulurdun.”
“Ey Âdem oğlu! Senden su istedim. Beni sulamadın.” 
“Yâ Rabb! Sen Rabbülâlemin’sin ben Seni nasıl sularım.” “Bilmezmisin falan kulum senden su istedi de onu sulamadın. Eğer onu sulasa idin, Onu Benim yanımda bulurdun.”

Resûl-ü Ekrem buyurdular ki : 
“ALLAH-ü Zül Celâl zâtını kulu menziline koydu.” 
Binaenaleyh ALLAH ile huzur eden, her hâlinde ALLAH’ını zikreden, her yiyecek ve içecek isteyeni HAKK görür. 
Onun dileğini derhal yerine getirir!. 
Saili me’yus etme! (İsteyeni umutsuzluğa düşürme)
Hiç bir şey yoksa, tatlı dille güler yüz göster!
Senden yiyecek, içecek isteyen, seni HAKK menziline çıkardı. 
Saile dikkat et! (İsteyene)
İsterken ALLAH adına ister onu, o hâlinde öyle konuşturan Zâtın hatırına hemen sen de, varsa istediğini ver!
İmam-ı Hasan’la İmam-ı Hüseyin efendilerimizden, sail bir şey isterse, derhal vermek için güler yüzle karşılarlar ve : 
“Meccanen (ücretsiz) âhirete muhtaç olduğumuz şeyleri götürmeğe gelen aziz kardeşim!” diye taltif ederlerdi.

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0