İSLAM

İSLAM

İSLAM
Hindular alınlarına kül koyup tanrılarını simgelediğini söyledikleri taştan heykellere dua ederler. Bunu yapma nedenleri de atalarından böyle öğrenmiş olmalarıdır. Fil başlı, insan vücutlu bir heykel bu tanrıların birine örnektir. Sunniler ve Şiiler taştan tanrıyı kabul etmezler ama Kâbe adını verdikleri Mekke'deki taşa doğru dua etmeyi doğal karşılarlar. Fil heykeline doğru dua etmeyi asla kabul etmeyecek olan bir Sunni onun da bir taş olduğunu unutup kendi kübik yapısına doğru yönelerek dua etmekte bir sakınca görmez. Bir Hıristiyana da taştan veya tahtadan yapılmış haça hatta Hz. İsa ve Meryem'in ikonasına doğru dua etmesi gerektiği öğretilmiştir.
Dünyadaki bütün dinlerin bir ortak özelliği vardır. Papaz olsun, Müslüman bir hoca olsun hepsinin yandaşlarını sorgulama hakkı vardır fakat yandaşları onları hiçbir şekilde sorgulayamaz. Örneğin Hıristiyan bir papaza; Hz. İsa, İncil'de onu yaratan Tanrıya kulluk ettiğini söylediği halde ona neden Tanrının oğlu dediğini sorsanız hemen kaçamak cevaplarla kurtulmaya çalışacaktır ve hatta böyle bir soru yönelttiğiniz için size kızacaktır. Aynı şekilde bir "Müslüman" hocaya da Kuran'da geçmediği halde neden günde beş defa taştan idola dönerek dua ettiğini sorsanız aynı tepkiyle karşılaşırsınız. Bu kadar telaş bir tutarsızlık göstergesidir. Çünkü iddia ettiğiniz şeyin doğruluğunu kanıtlayamıyorsanız o şey ya düzmecedir ya da yanlıştır.
Örneğin Araplara soracak olursanız Mekke'deki taş evin Allah'ın evi olduğunu iddia edeceklerdir! Bu taş yapıya Beytullah (Allah' ın evi) derler. Kuran'a bakıldığında ise bu kelimenin hiçbir yerde geçmediği görülecektir. İslam'a giren yozlaşma acaba sadece bu kadar mı?
Salat konusuna başlamadan önce okuyucuların şu soruları kendilerine sormalarını ve dürüst bir şekilde cevaplamalarını istiyorum.
Allah'ın, Arap topraklarında insanlar tarafından yapılmış bir evde ikamet ettiği doğru mudur?
Allah' ın kalmak için bir eve ihtiyacı var mıdır?
Neden taştan yapılmış bir kayaya doğru secde etmem, onu tavaf etmem ve siyah taşı öpüp şeytan olarak hayal ettiğim sütunları taşlamam gerekiyor?
Millerce ötedeki taşa doğru dönüp günde niye 5 kere dua etmeliyim?
Hepimiz biliyoruz ki dünyadaki Arap olmayan müslümanlar gülünç bir şekilde dualarını Arapça etmek zorunda bırakılıyorlar. Türkü, İngilizi, Fransızı, Almanı, Rusu ve diğer yeryüzündeki diğer Arap olmayan müslümanlara uygulanan bu dayatma gerçek manada İslam dinine de zarar veriyor. Neden sadece Arapça, bize konuşma yeteneği bahşeden Allah yalnızca bu dili mi biliyor? Kuran'da adı geçen bir çok peygamber var (İbrahim, İsmail, Yakup, Davut, vs.. ) ve bunlar Arapça bilmiyorlardı ama Allah'ın kuluydular. Peki neden Arapça ve bu emir Kuran' ın neresinde yazıyor?
Tahmin edebileceğiniz gibi Arapça bariyeri Araplar tarafından bilerek din üzerinde nüfuz sahibi olmak için konmuş bir bariyerdir ve bu, bugünkü Arap ve müslüman kültürünün doğmasına sebep olmuştur.
Kuran Arapça inmesine rağmen bunun sebebi Allah'ın bu ırkı tercih etmesi değildir. Aksine Kuran' ın birçok ayetinde Allah, Arapları yermekte ve onların inançsızlıkta ve münafıklıkta ileri olduklarını belirtmektedir:
09:97 Bedeviler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah'ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
09:101 Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.
Kuran ayetlerini araştırmaya başlamadan önce çevirilere güvenen biriydim. Daha sonra bu çevirilerde birçok çelişkili ifadeler yer aldığını fark ettim. Çevirileri daha yakından inceledikçe, bunların çoğunun ancak bilinçli bir şekilde yapılabilecek mantık hatalarıyla dolu olduğunu gördüm. Sadece salat değil bir çok kelime olması gerketiği mananın dışına çıkarılmış, cisimleştirilmiş veya özel isim yapılmıştı. Makaleyi okudukça Allah dilerse* siz de bütün yozlaşmaların farkına varacaksınız.
Örneğin salat (geleneksel çeviriye göre namaz) kelimesi Kuran'da yetmiş kereden fazla geçmektedir ve Allah tarafından üzerinde çok durulmaktadır.
107:04-05 Yazıklar olsun musallin 'e ( SALAT YAPANLARA ). Onlar salat'ı ciddiye almazlar.
Geleneksel inanışa Allah tarafından üzerinde bu kadar durulan namaza Kuran'da yer verilmemiştir yani Kuran eksiktir! Yine İslam alimlerine (!) göre salat kelimesi "namaz" anlamını taşımaktadır ve Allah tarafından Hazreti Muhammed miraca yükselirken emrolunmuş, zorlu bir pazarlıktan (!) sonra elliden, beş vakte kadar indirilmiştir. Bir günü 16 saatten alırsak bu indirim (!) olmasa her 19 dakika da bir namaz kılmamız, günde 850 kadar secde ve rükû yapmamız gerekecekti. Bu da Arapların aerobik egzersizinin atası olduğunu gösterecekti. Belki de bu egzersizlerden olacak ki, doğal kaynak bakımından çok zengin olan Müslüman ülkelerinin hiçbiri gelişmiş ülke statüsüne sahip olamamıştır. Savunulan bu izah Hz. Muhammed'in zamanından önce bile namaz kılan insanlardan söz eden Kuran ile de bağdaşmaz.
2:43 ayetinde İsrailoğulların'a, ellerindeki kitabı doğrulayıcı olarak inen Kur'an'a inanmaları (2:41) ve salatı ikame etmeleri emredilmiştir. Bugün din diye Emevi - Arap kültürünü pazarlayanların iddialarının aksine İsrailoğllarına emredilen namaz değil, bağlılıktır. Bir yahudiye hiç namaz kıldın mı diye soracak olursanız alacağınız cevap olumsuz olacaktır.
17:29-31 Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, Beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi: "Ben Allah'ın kuluyum. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı; YAŞADIĞIM SÜRECE BANA NAMAZI VE ZEKATI EMRETTİ." 10:87 Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır 'da evler hazırlayın ve evlerinizi kıble yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele! Diye vahyettik.
Beşikteki İsa'ya namaz ile mi emrolunmuştu?
11:87 Dediler ki: Ey Şuayb! BABALARIMIZIN TAPTIKLARINI (PUTLARI), YAHUT MALLARIMIZ HUSUSUNDA DİLEDİĞİMİZİ YAPMAYI TERK ETMEMİZİ SANA NAMAZIN MI EMREDİYOR? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın.
Görüldüğü gibi salat sadece peygamberimize değil bütün peygamberlere emredilmişti. Hazreti İsa, Musa ve diğer peygamberler nasıl namaz kılmışlardı? Kendi kitaplarından ayetler mi okumuşlardı? Neden diğer semavi dinleri izleyenler bu ibadeti artık uygulamıyor? Hz. İbrahim'den bu yana geldiğini savunulan Kuran ümmî (kutsal kitaplardan haberi olmayan) bir peygambere inmedi mi? Hz. Muhammed bu ritüeli kimden öğrendi? Neden salattan önce yapmamız gerekenler adım adım verilmişken bu ritüelde yapacaklarımız keyfi ayetlerden seçilen yorumlara dayanıyor?
KURAN AYRINTILIDIR
06:38 Yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar! Biz kitapta HİÇBİR EKSİK BIRAKMAMIŞIZDIR. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.
11:01 Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMIŞ bir Kitaptır.
07:03 Rabbinizden SİZE İNDİRİLENE (Kur'an'a) UYUN. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!
06:155 İşte bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. BUNA UYUN ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.
06:106 Rabbinden SANA VAHYOLUNANA UY. O'ndan başka tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir.
53:23 Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında ALLAH BİR KANIT İNDİRMEMİŞTİR. Onlar, SADECE SANIYA, bir de nefislerin hoşlandığı şeylere UYUYORLAR. Yemin olsun, onlara hidayet Rablerinden gelmiştir.
Hadislerdeki namazı izleyenler; miras paylaşımından, inananların kiminle evlenip kiminle evlenemeyeceğine kadar her şeyi anlatan Kuran'ı eksik bulmakta ve yalanlarla dolu hadislerdeki taşa dönüp kılınan namazı kabul edip Allah'a ortak koşmaktadırlar. Ayrıca:
a. Namazın 5 vakit olduğunu düşünüp Kuran'ın eksiksiz ve ayrıntılı olduğunu söyleyen kişi, Allah'ı bilmeden ya da bilerek YALANCI çıkarmaktadır,
b. Zekatın ve salât'ın ayrıntılarının bu detaylı Kitapta olmadığını iddia etmektedir,
c. Peygamberin de 6:106'daki verilen hükmü HİÇE SAYARAK, KENDİNE VAHYEDİLMEYEN bir şeyi izlediğini söylemektedir,
d. Kuran'dan başka bir kitaba uyup Allah'a itaatsizlik edip ve alimleri, imamları ve mollaları Allah'a eş tutmaktadır,
e. Allah' ın hiçbir kanıt indirmediği şeye yani sanıya uymaktadırlar. Eğer Kuran'daki salât namaz olsaydı Kuran'dan bunu kanıtlayabilirdik ama Kuran'da ne "Allahu Ekber"e rastlayabilirsiniz, ne ezana, ne rekât kelimesine, ne kaza namazına. Bunlar ancak hadislerden bulunabilir. Bu kadar önemli olan hadisler neden Peygamberimiz tarafından yasaklamıştır, dini eksik öğrenmemizi mi istemiştir?
NAMAZ KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?
Namaz, Urduca ve Farsça'da "dua" anlamına gelir. Kuran inmeden önce "namaz" Pers'teki Zerdüştler (ateşe tapanlar) tarafından da uygulanıyor ve uygulanan bu "namaz" günümüz Müslümanlarının uyguladığı "namaz" ile çok büyük benzerlikler gösteriyordu. Aşağıdaki alıntı bir zerdüşt sitesinden namazın nasıl kılınacağını anlatıyor. Dikkat ederseniz bu ritüele başlamadan önce aynı şu an Arap dinini izleyenlerin uyguladığı gibi bir çeşit abdest alındığını görürsünüz.
"Zerdüşt namazına başlamadan önce kişi; ellerini, ayaklarını ve yüzünü yıkar, başa takke veya başörtüsü giyip, güneşe doğru dönerek Ashem, Yatha, Kemna Mazda için dua eder. Bu namaz da ne tesadüftür ki günde tam 5 vakittir! Güneşin doğuşundan öğlen 12:40 'a kadar olan namaza Havan Geh, öğlen 12:40 ile 15:40 arasındakine Rapithavan Geh, 15:40 ile günbatımına kadarki namaza Ujiren Geh, günbatımından 24:40'a kadar süresi olan namaza Aiwisuthrem Geh denirken 24:40'dan güneşin doğuşuna kadar kılınması gereken namaza ise Ushahin Geh denir61. "
Önemli bir nokta daha; İmam Buhari ve diğer hadis toplayanların hepsi o zamanlar zerdüştlüğün yaygın olduğu Pers asıllıdır.
SALAT NAMAZ ANLAMINA MI GELİYOR?
Salat'ın kökü olan S-L-v'ın klasik Arapça lügatlarında birçok anlamı var, bu anlamları incelemeden önce geleneksel çevirilerdeki salat'ın Kuran baz alındığında tutarlı olup olmadığını araştıracağız.
Bazı ayetlerde salat kelimesini "namaz" olarak tercüme etmek uygun düşmüyor. Çevirmenler bunu fark ederek bazı cümlelerin anlam bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla ya her zaman namaz olarak çevirdikleri kelimenin anlamını değiştirmişler ya da değiştirmeyerek ayetleri sağduyuya aykırı bir biçimde bırakmışlar. İşte bu tür ayetlere birkaç örnek:
02:157 İşte böyleleri üzerine Rablerinden salavat ( *salavat; salat kelimesinin çoğuludur. ) vardır, bir rahmet var. İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar.
Allah insanlar için namaz mı kılıyor? Dua mı ediyor?
09:05 O haram aylar çıktığında artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin, onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı kılar ( EKAMUS SALATE ), zekâtı da verirlerse, artık yollarını serbest bırakın. Allah Gafurdur, Rahimdir.
Allah inanmayanların bağışlanması için namaz kılması gerektiğini mi söylüyor? Namaz kılmazlarsa öldürülecekler mi? Peki ya "namaz" kılıp da şirk koşmaya, putlara tapmaya devam ederlerse? Bu mantıklı geliyor mu size? Kuran dinde zorlama yok (02:256) demiyor mu?
24:41 Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tespih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ( SALATE-HU ), kendine özgü tespihini bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını çok iyi bilmektedir.
Kuşlar da namaz mı kılıyor?
09:103 Onların mallarından sadaka al, bununla onları (günahlarından) temizlersin. Onlar için dua et ( SALLİ ALEYHİM ), çünkü senin duan ( SALATEKE ) onlar için bir sükunettir. Allah işitendir, bilendir.
Bir kimsenin namazı / duası diğer kişilere nasıl sükûnet verebilir?
08:35 Onların Beytullah yakınındaki namazları ( SALATUHUM ) da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. (Ey kâfirler!) İnkar etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın!
Kâfirler dahi ıslık çalarak ve el çırparak "namaz" kılabilmektedir!
02:239 Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut binmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah' ın öğrettiği şekilde O'nu anın.
Yeryüzünde yürüyerek veya (deveye, vs.) binmiş olarak "namaz" kılabilen bir Müslüman var mı? Yürüyerek kılınabilen bir namaz neden ayakta da kılınmasın?
70:19-35 Gerçek şu ki İNSAN PEK HIRSLI YARATILMIŞTIR. Kendisine fenalık dokununca basar bağırır. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. ANCAK ŞUNLAR ÖYLE DEĞİLDİR: NAMAZ KILANLAR, Kİ ONLAR NAMAZLARINDA DEVAMLIDIRLAR. Bunların mallarında belirli bir hak vardır: Yoksul ve yoksun için. Bunlar, ceza gününe içtenlikle inanırlar. Bunlar, yalnız Rablerinin azabından ürperirler. Gerçekten de Rablerinin azabı emin olunmayacak bir azaptır. Bunlar, cinsiyet organlarını titizlikle korurlar. Ancak onlar, eşleriyle, imkânlarının sahip olduğu şeyler konusunda kınanamazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Bunlar, kendilerindeki emanetlere ve ahitlerine sadık kalırlar. Bunlar, tanıklıklarını tam yaparlar. Ve bunlar, namazlarını-dualarını korurlar. İşte bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
Dikkat edilirse Allah ayette insanların karakteristik özelliklerinden bahsediyor, inananların değil. Bütün insanoğlu Müslümanlar gibi "namaz" kılıyor mu?
96:09-12 Gördün mü şu men edeni (engelleyeni), namaz kılarken bir kulu (namazdan)? Gördün mü, ya o doğru yolda olur, yahut tâkvayı emrediyorsa?
Bu sûre "oku" emri ile başlayan ve çoğu kaynağa göre Peygamberimize vahyedilen ilk sûre olan ALAK süresidir ve birinin namaz kılarken engellendiğinden bahsetmektedir. Bu mümkün müdür? Bir kimse evinde namaz kılsa onu kim engelleyebilir? Hani "namaz" Peygamberimiz miraca yükselirken emrolunmuştu?
29:45 (Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. Muhakkak ki, namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah' ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.
Kılınan namaz insanları kötülüklerden uzaklaştırıyor mu? KESİNLİKLE HAYIR! Dünyada "namaz" kılıp masum insan öldüren, zina yapan, tecavüz eden, katil olan, hırsızlık yapan, kumar oynayan, adam dolandıran, mezardaki ölüden medet umup Allah'a şirk koşan kaç kişi vardır?
Kuran'ı Kerim'in indirildiği 23 yıl boyunca inananlar Peygamberimize bir çok konuda soru sormuşlar (Yasak aylarda savaşma, şarap ve kumar, kıyamet, ruh, dağlar, vb.). Fakat nedense kimse salat'ın ne olduğunu, eğer şuan ki çevrildiği gibi "namaz" demek ise hangi sûrelerin okunacağını, hangi namazın kaç rekât kılınacağı, neyin namazı bozup bozmayacağını, kılınmayan "namaz"ların kaza yapılıp yapılmayacağını sormamıştır. Örneğin Allah orucun kaza yapılabileceğini söylediği halde salat'ın kazasından hiç bahsetmemiştir.
Ayetlerden anlaşıldığı üzere Kuran'ın indiği zaman müminler salat'ın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Şimdi salat kelimesinin sözlük anlamlarına bir göz atalım.
SALAT KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMLARI
صلو : dua, dua etmek; yalvarma, yakarış; konuşma, söylev, nutuk; övgü, methiye; nimet; meydana getirmek, sebep olmak; yakından takip etmek, izlemek, uymak, bağlı kalmak; irtibata geçmek veya irtibata geçilmek; hayvanın kuyruğunun çıktığı yer, but.
Örneğin bir at yarışında ilk atın peşinden bir burun farkıyla giden ata el-musalli (yakından izleyen) denir7. "Musallin" (çoğulu) Kuran'da 70:22, 74:43 ve 107:04 numaralı ayetlerde geçer.
75:32'den de salat kelimesinin "izlemek, uymak" anlamına geldiğini görebiliriz çünkü "yüz çevirme" kelimesinin tam zıttına konmuştur.
* Bu ayette salât kelimesi fiil olarak (salla) kullanılmıştır.
75. Ayet:
31. İşte o, doğrulamamış, namaz kılmamıştı?
32. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.
Ayete bakarsak saddaka (doğru kabul etti) kelimesinin altında kezzebe (yalanladı) kelimesi; salla (?) kelimesinin altında ise tevella (uzak durdu / yüzünü çevirdi) kelimesini görürüz.
75:31 İşte o, (Peygamberin getirdiğini) doğru kabul etmemiş, (ona) uymamıştı / bağlanmamıştı / kendini adamamıştı da.
75:32 Yalan saymış ve yüz çevirmişti.
Kur'an'da inananların peşinden gittikleri kitaba salat denmiştir. Örneğin Şuaybın salatı (ardınca gittiği şey) onun kavmine emirler verebilmektedir. Namaz anlamındaki salat bunu yapamaz. Yani salatı ikame etmek = zikrin peşinden gitmektir. Bu ayetler bunu en güzel şekilde ispatlamaktadır:
Yasin 11: ...İnnemâ tunziru meni-ttebe�a-zzikra vehhaşiye-rrahmâne bilgayb(i)...
Anlamı: Sen ancak şu kimseyi uyarırsın: Zikr'e tabi olanları ve Rahman'dan içten çekinnleri...
Fatır 18: ...innemâ tunziru-llez.îne yah.şevne rabbehum bilg.aybi veekâmû-ssalâ(te)...
Anlamı: Sen ancak şu kimseleri uyarırsın: Rablerinden içten çekinenleri ve salatı ikame edenleri...
Yine "ikame" fiiliyle Yahudilerin ve Hıristiyanların kendilerine indirilene uymadıkları şöyle bildirilmiştir:
Velev ennehum ekâmû-ttevrâte vel-incîle vemâ unzile ileyhim min rabbihim...
05:66 Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni ikame etselerdi / ayakta tutsalardı / uygulasalardı...
Bir örnek daha:
19:60-61 Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar salât'ı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ancak tevbe edip, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar, cennete, girecekler. Ve bir haksızlığa uğratılmayacaklardır.
Bu ayete göre kişi salât'ı bırakınca nefsini izliyor. Peki neyin izlenmesi gerekiyor, cevap açık değil mi?
Kuran'da genel olarak salat'ın iki anlamı kullanılmıştır: ahde yani Kur'an'a bağlılık, ona uygun yaşama, ilahi emirleri yerine getirme; diğeri ise peygamberin Kur'an okuyarak belli saatlerde yerine getirdiği "bağlantı / söylev". Peygamberin yaptığı söylev de Allah ile yapılan ahde bağlılık olduğundan bir çeşit bağlılıktır.
İLK ANLAM: BAĞLILIK
Allah tüm peygamberlerin ve getirdikleri kitaplara iman edenlerin mîsakını almış olmaktadır. Eski Ahit ve Yeni Ahit'e bakarsanız Kuran'da ehli kitaba da emredildiği söylenen namazın izine birkaç zorlama yorum hariç rastlamak mümkün olmayacaktır ama "akde bağlı kalın" sözü çok geçer. Kuran'da da sözü geçen bu mîsaklara bir göz atalım:
İsrailoğullarının Mîsakı / Sözü:
5:7 Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve sizi bağladığı mîsakını / sözünü unutmayın. Hani, "İşittik, boyun eğdik!" demiştiniz. Allah'tan korkun. Allah, göğüslerin içindekini çok iyi bilir.
5:12 Yemin olsun ki, Allah İsrailoğullarının mîsakını almıştı da içlerinden on iki temsilci göndermiştik. Allah şöyle demişti: "Ben sizinle beraberim. Bağlantıyı / bağlılığı ayakta tutarsanız, arınma gösterirseniz, resullerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel bir biçimde borç verirseniz, kötülüklerinizi elbette örteceğim ve sizi, altlarından ırmaklar akan cennetlere elbette koyacağım. Artık bundan sonra küfre gideniniz yoldan sapmıştır."
02:43 (Ey İsrailoğulları) Bağlantıyı ayakta tutun / koruyun, arınma gösterin; tevazu gösterenlerle tevazu edin.
Ayette gelenekçilere göre sadece "namaz kılın" emri geçmiş. İsrailoğullarının bu emirden ne anladığını bilemiyoruz tabii.
02:83 İsrailoğullarından şöyle bir SÖZ [mîsak] de almıştık: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle davranın. İnsanlara güzeli ve güzelliği söyleyin. Bağı / bağlantıyı ayakta tutun, arınma gösterin. Bütün bunlardan sonra siz, pek azınız müstesna, sırt çevirdiniz. Hala da yüz çevirip duruyorsunuz.
04:162 Ama onların (İsrailoğullarının) ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Bağlılığı korurlar ve arınma gösterirler, Allah'a ve âhiret gününe inanırlar. İşte bunlara yakında büyük bir ödül vereceğiz.
Yukarıdaki ayete Ehli Kitap da Allah'a inanıp, (müslüman) namazını kılar ve (müslüman) zekatını verirse cennete gidebilecek. Halbuki ayeti bu şekilde tevil etmek başka ayetlerle çelişki yaratır:
02:62 Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sâbiîlerden Allah'a ve âhiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.
Kuran'a ve önceki kitaplara iman bu üç dinde insanlardan istenen ORTAK şeydir farklı olan bu üç dinin dua şeklidir. Yahudiler Hz. Musa tarafından öğretilen duaya mı (var olduğunu kabul ediyoruz) devam edecekler, yeni Müslüman namazına mı? Hz. İbrahim'den bu yana gönderilen mesajın değişmemesine rağmen dua şeklinin her peygamberle değiştiğine inanmak saflıktır.
42:13 Sizin için, dinden, NUh'a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, MUsa'ya ve İsa'ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: "Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!" Onları çağırdığın bu tutum, şirke bulaşanlara çok ağır gelmiştir. Allah, dilediğini kendisi için seçer ve hakka yönelenleri kendisine iletir.
Hristiyanların Mîsakı:
05:14 "Biz Hıristiyanlarız!" diyenlerden de mîsaklarını almıştık. Onlar da öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular.
İnananların Allah'a karşı Mîsakı:
13:19 Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kişi, kör olan biriyle aynı mıdır? Sadece aklı ve gönlü işleyenler düşünüp ibret alır.
13:20 İşte bunlardır, Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar ve antlaşmayı [misak] bozmayanlar.
13:21 Onlar, Allah'ın bağlamayı [yusele] emrettiği şeyi bağlarlar [yasilun], Rablerinden korkarlar ve hesabın kötüsünden ürperti duyarlar.
13:22 Onlar, Rablerinin yönünü arzulayarak sabrederler, bağlılığı / bağı ayakta tutarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık dağıtırlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. İşte bunlar içindir ölümsüz yurt.
Aşağıdaki ayette de insanlardan farklı bir şey istenmiyor: "İman edin ve ahdi koruyun!".
57:07 Allah'a resulüne iman edin; sizi üzerinde buyruk sahibi yaptığı şeylerden başkalarına bol bol verin! İçinizden iman eden ve infakta bulunanlar için çok büyük bir ödül vardır.
57:08 İman sahipleri iseniz size ne oluyor da Allah'a güvenmiyorsunuz? Oysaki Resul sizi Rabbinize inanmaya çağırıyor, sizden kuvvetli bir söz de almıştır.
EN BÜYÜK DELİL: TEVBE SURESİ
9:1 Allah ve resulünden, kendileriyle ANTLAŞMA (*1) yapmış bulunduğunuz müşriklere bir YÜKÜMLÜLÜKLERDEN AKLANMADIR / BERAATTİR (*2) bu;
عهد: antlaşma, mukavele; söz; koşul; vasiyet; garanti, yemin, ant
براءة : yükümlülüklerden aklama, beraat
Ayet müşriklerle yapılan antlaşmadan ve bu antlaşmanın aklanmasından, son bulmasından bahsediyor.
9:2 Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz, Allah'ı âciz bırakamazsınız. Şu da bir gerçek ki, Allah küfre batanları rezil eder.
Ayet müşriklere hitap ediyor ve ayetin sonunda bu kişilere "kâfirin" (kafirler / nankörler) deniliyor.
9:3 Bir de Allah ve resulünden insanlara Büyük Hac günü bir duyuru var: Allah da O'nun elçisi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. O halde, tövbe ederseniz bu sizin için hayırlırdır. Yok eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, siz Allah'ı acze düşüremezsiniz. Küfre saplananlara acıklı bir azabı müjdele!
İnsanlara yapılan bir duyuru var: "Allah da O'nun elçisi de müşriklerden kesinlikle uzaktır." Bu söz adeta yapılmış olan antlaşmanın sonlandığının bir bildirgesi. Ayetin diğer bölümlerinde tekrar müşriklere şöyle sesleniliyor:
fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm tövbe ederseniz sizin için daha hayırlıdır.
Bağlamdan gördüğümüz kadarı ile tövbe edilmesi gereken tek suç antlaşmanın ihlalidir.
9:4 Antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size karşı bir eksiklik sergilemeyen ve aleyhinizde başka birine yardım etmeyenler müstesnadır. Artık, onlara verdiğiniz sözü belirlenen süreye kadar tam bir şekilde koruyun. Şu bir gerçek ki Allah, sakınanları sever.
Ayet başka bir grup müşrikten bahsediyor. Antlaşmaya bağlı kalanlar. Bu seferkilere karşı bir zorlama görülmüyor! Acaba neden bu kâfirler ile de namazlarını kılıp, zekatlarını ödeyene kadar savaşmıyoruz?!
9:5 O yasak aylar (4 AY) çıktığında artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın onları, kuşatın onları, tüm geçit noktalarını tıkayın onların. Bunun ardından tövbe eder, namazı kılar, zekâtı verirlerse, yollarını açın onların. Kesin olan şu ki, Allah Gafurdur, Rahîm'dir.
fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate
Tövbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse
En sonunda Allah, müşriklerle (antlaşmaya uymayanlarla) namaz kılana ve zekat verene kadar savaşmayı emrediyor!!! Bu mantıklı mıdır? Kuran'ın başka hangi ayetinde zorla, namaz kıldırana kadar harb etme örneği vardır? Namaz kılıp, zekat verip puta tapmaya devam ederlerse ne olacak? Niye antlaşmaya uyan müşrikleri namaza zorlamıyoruz da (9:4) özellikle uymayanları zorluyoruz?
Gelenekçi müslümanlar bu anomaliyi açıklamak için değişik bir kalıp uydurdular ve müşriklerin bir şekilde (tövbe edip) müslüman olduklarını ilan ettiler! Bağlamdan öyle anlaşılmasa da tek diyebildikleri şu: "tövbe kelimesi ayette bir ihtidayı kapsamaktadır." Kuran'da 87 yerde geçen bu kelime HİÇBİR yerde din değiştirmeyi kapsamıyor ve hiçbir lügatta böyle bir anlam bulmak mümkün değildir!
توب : geri dönmek; pişman olmak, tövbe etmek; itaatsizlikten itaate dönmek
Dikkat edilirse muhtemel bir anlam olan "geri dönmek" verilmiş. Bahsi geçen müşriklerin daha önceden müslüman olmadığını bildiğimiz için (kafirler şeklinde tanımlanıyorlar), bu anlamda kullanılmadığı gün gibi açıktır.
9:6 VE eğer müşriklerden biri senden güvence dilerse/senin yanına gelmek, sana komşu olmak isterse, ona güvence verip yakınlaşma isteğini kabul et ki, Allah'ın kelamını dinleyebilsin. Sonra da onu, güvenli gördüğü yere kadar götür. Böyle yapmanın gerekçesi şudur: Bunlar bilmeyen bir topluluktur.
Geleneksel çeviriye göre:
1. Ya müşrikler din değiştirip namaz kılmaya ve zekat vermeye başlayacak
2. Ya da - özür dilemeden, antlaşmaya bağlı kalacağına söz vermeden ve bir tazminat bile ödemeden - güvenli bir yere bırakılacak.
Mantıklı mı?
9:7-9 : Bu ayetlerde yine müşriklerden söz ediliyor.
9:10 Bir mümin hakkında onlar NE BİR YEMİNE SAYGI GÖSTERİRLER NE DE BİR ANTLAŞMA ŞARTINA. Onlar düşmanlık dolu, azmış kişilerin ta kendileridir.
9:11 Bununla birlikte tövbe eder, namazı kılar, zekâtı verirlerse, artık sizin, dinde kardeşlerinizdirler. Biz ayetlerimizi, bilen bir topluluk için böyle açık seçik ortaya koyarız.
Bir kez daha müşriklerden namaz kılmaları isteniyor ve yine salât kelimesini "dua, namaz" olarak kabul edenler "tövbe" kelimesini tekrar "geri dönmek" anlamında anlamak mecburiyetine düşüyorlar. "Din kardeşleri" sözünden bunların dinlerini değiştirmiş olmaları gerektiği şeklinde bir itiraz gelebilir ama "kardeş" anlamına gelen eH ve "din" anlamına gelen din kelimelerinin anlamlarına bakıldığında durumun o kadar da basit olmadığını göreceğiz:
أخ : aynı anne ve babaya sahip erkek çocuklar; aynı soydan / topraktan / inançtan olan kişiler; doğumla ilişkili olmadığı zamanlarda eylemlerdeki uygunluğu / benzerliği / birlikteliği ve ahengi temsil eder; arkadaş, dost;
دين : itaat / boyun eğme, kulluk, din, yüksek mevki / rütbe; borç aldı, borçlandı, borçlu, ödünç alınan şeyi geri ödemek; yönetmek / idare etmek; ölüm (çünkü herkesin ödemesi gereken bir borçtur); belli bir kanun / yasa; sistem; gelenek; bir işi yapış tarzı; geri ödeme, karşılık.
Örneğin gelenekçilere göre "yevmid din" kelimesi "hüküm günü"nü ifade ederken "din" yalnız kullanıldığında belli bir inanç sistemini ifade ediyor. Bunun için Kur'anî bir delilleri yok her zamanki gibi...
Bir sonraki ayet "din kardeşleri" konusuna açıklık getirecek...
9:12 Ve eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.
Bu ayet din bakımından herhangi bir kardeşlik henüz bulunmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Eğer bir din değişimi söz konusuysa neden hâla yeminlerinden sorumlu tutuluyorlar? Bu karmaşayı önlemek için geleneksel yorumcular son çare olarak bahsi geçen yeminin "İslam'a giriş yemini" olduğunu savunuyorlar! Halbuki Kuran ne böyle bir yeminden bahseder ne de imandan sonra küfre gidenlerle savaşmaktan (4:137)...
İki ayetin doğru çevirisi şöyle olmalıydı:
9:11 Bununla birlikte tövbe eder, (antlaşmaya) BAĞLILIĞI gerçekleştirir, ARINMA / İYİLEŞME gösterirlerse, artık sizin, HÜKÜMDE / YASADA kardeşlerinizdirler. Biz ayetlerimizi, bilen bir topluluk için böyle açık seçik ortaya koyarız.
9:12 Ve eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, HÜKMÜNÜZE / YASANIZA saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün / savaşın. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.
HANGİ NAMAZ KISALTILACAK?
04:101 Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı ( MİNES* SALAH ) kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.
04:102 Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer yağmurdan yaralanırsanız yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
04:103 Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.
Çok güvendiğimiz çevirmenler namaz "ibadet"ini koruyabilmek için ne kadar mantığa ters düşse de yukarıdaki ayetleri aynen böyle çevirmektedirler. Bazıları ayeti "yağmurdan yaralanırsanız" yerine çelişkiyi ortadan kaldırabilmek için "yağmurdan size bir zeval gelirse" diye çeviriyor. Müslümanlar da kandırıldıklarından habersiz bu ayetlere bakarak savaş zamanında namazlarını kısaltabileceklerini düşünüyorlar.
Ayetler bu şekilde çevrilirse akla şu sorular geliyor:
a. Min (-den, -dan) kelimesi niye çevrilmiyor, gereksiz mi?
b. 4:94'ten 4:103'e kadar hep savaşla ilgiliyken birden Peygamberimiz niye namaz kıldırmaya başlamıştır?
Ayetler:
4:94 Allah yolunda sefere çıkanlara hidayet var.
4:95 Evde oturanlar ve sefere çıkanlar bir değildir.
4:96 Sefere çıkanlara mükafat.
4:97 Evde oturanlara ceza.
4:98 / 4:99 Müstesnalar.
4:100 Sefere çıkıp ölenlere ödüller.
4:101 Kafirlerden zulüm görmekten korkuyorsanız salatı kısaltmanızda bir sorun yok. (Geleneksel çevirilere göre namazı kısaltabiliriz.)
4:102 Sefere hazırlıklar. (Geleneksel çeviriye göre namaza hazırlıklar)
4:103 Sefer bittikten sonra Allah'ı hatırlama. (Geleneksel çeviriye göre namazdan sonra Allah' ı hatırlama.)
c. Namaz kaç rekat ki kısaltılacak? Kaç rekâta kadar kısaltacağız? Niye hiç bundan bahsetmiyor? Gece yarısı seferdeysek hangi namazları kısaltacağız?
d. Cümleye bakarsak namazı kısaltmanın günah olduğunu çıkartırız. Allah'ı hatırlamak için yapılan bir şeyi kısaltmak niye günah olsun?
e. Elinde silah namaz kılan kaç kişi var? Eğer geleneksel çevirilere bakarsak secde etmeye gidenlerin silahlarla gittiğini görürüz. Secde etmeye gidenin silah ne işine yarar? Onları koruyacak kişilerin yani arkadakilerin silahları olması gerekmiyor mu? Ne bu terslik? Allah 2:239 ayetinde korku anında namazların yürüyerek veyahut binek üzerinde de kılınabileceğini söylemişken bu ayette niye böyle bir kolaylığa gidilmemiş, 4:103 ayetinde bu durumdan "korku halindeki namaz (?)" olarak söz edilmiş.
Ve-izâ darabtum fî-l-ardi
SİZ yeryüzünde gezindiğİNİZde
feleyse �aleykum cunâhun
ÜzerİNİZe günah yoktur
en taksurû mine-ssalâti
Salattan kısaltmaNIZda
in ?iftum en yeftinekumu-llezîne keferû(c)
KorkarSANIZ fitne yapmasından nankörlerin / gizleyenlerin / kafirlerin
(BURAYA KADAR MUHATAP MÜMİNLER)
inne-lkâfirîne kânû lekum �aduvven mubînâ(n)
Şüphesiz KAFİRLER size açık bir düşmanDIR.
Dikkat bir sonraki ayetten devam ediyor! (4:102)
Ve-izâ kunte fîHİM
ve olduğun zaman aralaRINDA
Bir önceki ayete bakıp buradaki "fihim" onların içinde / aralarında'nın inananlar değil kafirler / nankörler olduğunu görebiliriz. Zaten Muhammed hep inananların arasındadır. Burada istisnai bir durum olduğunu anlayabiliriz. Diyanet ise çevirisinde maalesef yine paranteze başvurmuş ve 4:102'de "müminler" diye ekleme yapmıştır.
feekamte leHUMu-ssalâte
o zaman ONLARA salatı ikame et veya ettir
Ayette mezhepçilere göre kafirlere namaz kıldırılıyor.
feltekum tâ-ifetun MİNHUM me�ake
ONLARDAN bir grup ayakta dursun seninle
Burada müminler ve BİR GRUP (DİKKAT!) nankörler karşılıklı duruyorlar. Müminler de silahlı kafirler de.
velye/?uzû eslihateHUM
ve silahlarINI alsınlar
fe-izâ secedû
secde / itaat ettiklerinde
Salatı dinlediklerin de veya salata itaat ettiklerinde
felyekûnû min verâ-iKÜM
onlar olsunlar SİZİN arkanızda
Grup MÜMİNLERİN arkasına geçiyor. Böylece peygambere saldırı ihtimali olmuyor. Yüzyüzeyken de böyle birşey olamaz çünkü iki grup da silahlı.
velte/ti tâ-ifetun u?râ lem yusallû felyusallû meake ve salat etmemiş grup gelsin ve seninle salat etsin
Yeni bir GRUP geliyor.
velye/?uzû hizraHÜM veeslihateHÜM
ve korumalaRINI ve silahlaRINI alsınlar
Onlara güvence vermek için silahlarını ve önlemlerini alma izinleri var.
Bu ayet ile yıllardır ulema namazın önemine dem vurmuş; savaşta bile sıra ile uygulanması gerektiğini savunmuştur. İlginçtir ki ayetleri bağlamdan koparmadan okunduğunda namaz kılan grubun kâfirler / nankörler olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bu geleneksel anlayışa göre nasıl mümkündür? Arzda / yeryüzünde dolaştığınızda diye başlıyor 4:101 ayeti. O zaman herkes mümin sanırım? Peygamber ise zaten doğal olarak inananların arasındayken 4:102 ayetinde sanki olağanüstü bir durum varmış gibi niye "onların arasında olduğun zaman" denmektedir? Kısacası ayetlerdeki "onlar" ve "siz" grupları sadece müslümanları mı anlatmaktadır?
BEYNAMAZLAR CEHENNEME Mİ?
Gelenekçi Müslümanlar 74:43 numaralı ayete dayanarak 5 vakit namaz kılmamanın günah olduğunu ve kılmayanların cehenneme gireceğini iddia ederler.
74:41-43 Günahkârların durumunu: "Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verir: "BİZ NAMAZ KILANLARDAN DEĞİLDİK"...
Mücrim (suçlu, günahkâr) kelimesinin tüm kullanıldığı ayetleri çıkarırsak Kuran'da kimlere mücrim dendiğini şöyle özetleyebiliriz:
1. Peygamberleri yalanlayanlara:
06:147 Eğer seni yalanlarlarsa de ki: "Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber O 'nun azabı, suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz.
2. Ayetleri yalanlayanlara:
07:40 Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte biz böyle cezalandırırız.
3. Dinden çıkanlara:
09:66 (Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir grubu bağışlasak bile, bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz.
4. Allah'a karşı yalan uyduranlara:
10:17 Öyleyse kim Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir! Bilesiniz ki, suçlular asla iflah olmazlar.
5. Refah içinde nefsine uyanlara:
11:116 Sizlerden önceki asırlarda yeryüzünde (insanları) bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya! Fakat onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır. Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkâr idiler.
6. Peygamberlerin düşmanlarına:
25:31 (Resulüm!) İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peydâ ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.
7. Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında yüz çevirenlere:
32:22 Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! Muhakkak ki biz, günahkârlara ( mücrim ), layık olduğu cezaları veririz.
8. Kuran'a ve daha önceki kitaplara inanmayanlara:
34:30-31 Kâfir olanlar dediler ki: "Biz hiçbir zaman bu Kuran'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız." Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara: "Siz olamasaydınız elbette biz inanan insanlar olurduk," derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanlara (kıyamet gününde): Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz." derler.
9. Teslimiyet göstermeyenlere:
68:35 Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlarla bir tutar mıyız hiç?
10. Lut, Hud, Firavun ve diğer yok edilen kavimlere.
Özetten de anlaşıldığı üzere mücrim kelimesi hiçbir ayette inanan kimseler için kullanılmamıştır. Salât kimlere farzdır?
04:103 ...çünkü salât müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.
Salât yalnızca müminlere farz olduğu halde neden bu kişiler "biz namaz kılmıyorduk" desin ki? Böyle bir şeyi inananların demesi gerekmiyor mu?
Yukarıdaki ayete (74:41-43) göre namaz kılmayanlar cehenneme girecekse aşağıdaki ayetlerde niye hiç namaz geçmiyor? Bu tutarsızlığın nedeni nedir?
09:112 O tevbe edenler, o ibadet edenler, o hamdedenler, o oruç tutanlar, o rukua varanlar, o secdeye kapananlar, o iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırı koruyanlar... Müjdele o mü'minleri!
Ayette "secde" ve "rüku" kelimeleri geçse de "salât" kelimesi yine geçmiyor. Allah; ayrı ayrı "secde edenler, rüku edenler" diye vahyetmek yerine neden cümleyi "namaz kılanlar" diye kısaltmamış? Bunun nedeni buradaki secde ve rükunun "alçalmak / saygı göstermek / itaat etmek" ve "tevazu göstermek, boyun eğmek" anlamlarına gelmesidir.
33:35 Bütün müslüman ( TESLİM OLAN ) erkekler, müslüman ( TESLİM OLAN ) kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, doğruluk yapan erkekler, doğruluk yapan kadınlar, sabreden erkekler sabreden kadınlar, mütevazi erkekler, mütevazi kadınlar, benliğini arındıran erkekler, benliğini arındıran kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı Çok anan erkekler ve kadınlar yok mu, işte bunlara Allah bir bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
Ayette yine "dinin direği" namaz yok?
DİĞER AYETLER
Sure 5 Ayet 91
05:91 Şeytan sarhoş ediciler ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?
Şeytan, insanları ALLAH'I ANMAKTAN ve BAĞLILIKLARDAN alıkoymak ister; aynı Adem peygambere yaptığı gibi (20:21).
Sure 6 Ayet 161 ve 162
...kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın06:161-162 De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki: ŞÜPHESİZ benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.
Kuran'ın genelinde "hedye" kelimesini kurban diye çeviren Diyanet bu ayetteki "nüsuk" kelimesini de kurban diye çevirmiş. Bakalım bu kelimenin başka hangi anlamları varmış:
نسك : DİNDAR BİRİ OLARAK YAŞAMAK, DİNDAR OLMAK, Tanrı'ya kulluk etmek; kurban, bir hayvanı kurban etmek; KULLUK; kulluk edenler
...De ki: ŞÜPHESİZ benim BAĞLILIĞIM, KULLUĞUM, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.
Kuran'da Allah; hayvan öldürme bayramından bahsetmez, böyle bir şeye ihtiyacı da yoktur.
Sure 9 Ayet 84, 99 ve 103
Kuran'a göre salat yalnızca ALLAH'ı anmak için yapılmadılır.
20:14 Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; BENİ ANMAK İÇİN BAĞLILIĞI / BAĞLANTIYI YERİNE GETİR.
Peki ölüler için kılınan ve açıkça Allah'ın ayetlerini ihlal eden cenaze namazı nedir? Muhammed'in AHDİNİ BOZUP bir ölü için namaz kıldırdığı gerçekten aklınıza yatıyor mu?
39:19 (Resulüm!) Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı sen mi kurtaracaksın!
Peygamber bile kimseyi kurtaramazken bizim defin esnasında ettiğimiz dua mı kişiyi kurtaracak?
09:80 İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı da resulünü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez.
Ve la tüsalli ala ehadim minhüm mate ebedev ve la tekum ala kabrih innehüm keferu billahi ve rasulihı ve matu ve hüm fasikun09:84 Onlardan ölmüş olanlara asla dua etme; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resulünü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.
Geleneksel çeviriye göre her zaman "namaz" olan ritüelimizin adı bu sefer bildiğimiz duaya indirgeniyor ve 9:80 ayetinde Peygamberin, sözü geçen kişilerin affı için yalvarmasının FAYDASIZ olduğu belirtilmesine rağmen 4 ayet sonra EBEDİYEN bunlara dua (!) etmemesi isteniyor. Kuran'da mezhepçilere göre "namaz" anlamını taşımayan dua kelimesi bellidir, peki niye bu ayette "salli ala" kelimesi kullanılmamıştır? Neden Kuran'da BU AYET GİBİ insanlara dua edilen (dua kabul edersek) başka bir örnek yoktur? (dikkat salli ala "birisine dua etmek" demektir, "birisi İÇİN" değil!)
09:84 Onlardan ölen birini ASLA İZLEME; böyle birinin mezarı başında da durma. Bunlar Allah'a ve resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış olarak ölüp gittiler.
Sure 9 Ayet 99
Ve minel a'rabi mey yü'minü billahi vel yevmil ahıri ve yettehızü ma yünfiku kurubatin ındellahi ve salevatir rasul ela inneha kurbetül lehüm se yüdhılühümüllahü fı rahmetih innellahe ğafurur rahıym 09:99 Bedevilerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, (hayır için) harcayacağını Allah katında yakınlığa ve Peygamber'in dualarını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o (harcadıkları mal, Allah katında) onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine (cennetine) koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgeyendir.
Ve (VE) yettehızü (ALIR) ma yünfiku (HARCADIĞINI) kurubatin (YAKLAŞMA) ındellahi (Allah katına) ve salevatir rasul (ve resulün dualarına) ve harcadığını Allah'a ve resulün bağlılıklarına YAKLAŞMA (vesilesi olarak) alır / düşünür.
Kararsız çevirmenler salavat'ı TEKİL olarak yani "dua" olarak çevirmişler. Allah yolunda harcama yaparak Peygamberin namazlarına YAKINLAŞMAK mümkün müdür?
09:99 Bedevilerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcayacağının kendisini Allah'a VE resulün BAĞLILIKLARININA yanaştıracağını sanır. Bilesiniz ki o (harcadıkları mal, Allah katında) onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine (cennetine) koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgeyendir.
Sure 9 Ayet 103
09:103 Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir. Mezhepçiler inkarcılardan ölenlere NAMAZ KILMASI yasaklanan peygamberin nasıl olur da yaşayan inançlı kişilere de namaz kılacağı ikilemini "salli ala" ibaresini bu sefer de "dua et" olarak çevirerek kendi akıllarınca çözmüşler. İki ayette iki aynı sözcük ve farklı çeviriler, neden?
09:103 Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlara BAĞLAN / İRTİBATA GEÇ. Çünkü senin BAĞLANTIN / İRTİBATIN (söylevin) onlar için sükûnettir (onları yatıştırır). Allah işitendir, bilendir.
Sure 29 Ayet 45
29:45 (Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve BAĞLILIĞI / BAĞLANTIYI (söylev) AYAKTA TUT. Muhakkak ki, BAĞLILIK / BAĞLANTI (söylev), hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı ANMAK elbette en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.
Salat'ın Kur'an okunarak yapılacak bir etkinlik olduğu bu ayetten gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Ezbere yapılan haraketler değil ancak Kur'an'a bağlılık insanı günahtan uzak tutar.
12:23-24 Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve "Haydi gel!" dedi. O da" (Hâşâ), Allah'a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!" dedi. Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz, KÖTÜLÜK ve EDEPSİZLİĞİ ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik). Şüphesiz o ihlâslı kullarımızdandı.
Yusuf peygamber baştan çıkarıldığını farkedince hemen ALLAH'IN HATIRLADI ve kötülüğe bulaşmadı.
02:152 Beni HATIRLAYIN ki ben de sizi hatırlayayım. Şükredin bana, sakın nankörlük etmeyin!
İnananlar ALLAH'IN AHDİNE BAĞLIDIR ve böylece edepsizliklerden sakınırlar.
16:90 Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.
Ve evfu bi ahdillahi iza ahettüm (1) ve la tenkudul eymane bade tevkıdiha (2) ve kad cealtümüllahe aleyküm kefıla (3) innellahe ya'lemü ma tefalun (4) 16:91 Ve AHDİ yaptığınızda ALLAH'IN AHDİNİ TAMAMLAYIN (1) ve tasdikledikten sonra imanı bozmayın (2) Allah'ı üzerinize kefil yaptınız (3) Allah yaptıklarınızı bilir (4).
Sure 11 Ayet 87
11:87 Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını (putları), yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın!
Namaz kimseye emir veremez. Allah'ın tüm peygamberlerin MESAJI yaymak için Allah'a karşı ahitleri, peşinden gittikleri bir Kitap vardır ve Şuayb'ın buna BAĞLILIĞI, kavme dinlerini terketmelerini emrediyor.
11:87 Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını (putları), yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana BAĞLILIĞIN / BAĞLANTIN (peşinden gittiğin şey) mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın!
Sure 70 Ayet 34 ve Sure 6 Ayet 92
70:34 Namazlarını koruyanlar;
Mezhepçi Müslümanlara göre zamanında kılınan namaz korunmuş oluyor.
06:92 Bu (Kur'an), kentlerin merkezlerini ve çevresini uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler ( ve hüm ala salatihim yühafizun ).
Salat yine Kur'an ile anılıyor.
Son bölümü kelimesi kelimesine çevirirsek:ve hüm ala salatihim yühafizun: ve onlar salatlarının üzerindedirler koruyarak
Dediğimiz gibi dua korunamaz, monoton bir duayı korumanın da mantıken bir açıklaması yok ancak BAĞLILIKLAR korunabilir.
70:34 BAĞLILIKLARINI koruyanlar;
06:92 Bu (Kur'an), kentlerin merkezlerini ve çevresini uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar BAĞLILIĞI / BAĞLANTIYI KORUR.
Sure 19 Ayet 58-59
19:58-59 İşte bunlar, Âdem'in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar ( EDAUS SALATE ); nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.
...ama arkalarından öyle bir nesil geldi ki; namazı/duayı yitirdiler... (Yaşar Nuri Öztürk)...sonra bunların arkasından bozuk bir güruh geldi, namazı ziyan ettiler... (Elmalılı Hamdi Yazır)...onlardan sonra gelenler namazı yitirdiler... (Edip Yüksel)
Allah kıldığı namazı kaçıran TEK BİR KİŞİDEN bahsetmiyor, bir nesilden bahsediyor ve Diyanet menşei bile tam olarak belli olmayan "namaz ibadetini" koruyabilmek için "namazı bıraktılar" diye tercüme etmiş. Bakalım kelime hangi anlamlara geliyor:
ضلع : helak olmak, yok olmak; ziyan etmek, yok etmek; kaybetmek, yitirmek
Kişi namazını nasıl ziyan edebilir / kaybedebilir ya da yitirebilir?Gelen nesil yaptıkları ahdin BAĞLILIKLARINI yitirdiler ve artık Allah'ın emirlerine ve kendilerine indirileni değil kendi nefislerini izlediler.
Sure 20 Ayet 132
02:132 Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir.
Peygamber namazında nasıl sabırlı olacak? Bundan tam iki ayet öncesinde Allah salat'ı açıklamış.
02:130 Artık, onların söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini yücelt! Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tespit et ki, hoşnutluğa erebilesin.
Emir Allah'ı yüceltmek.
20:130 Ve ailene BAĞLILIĞI emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir.
Sure 35 Ayet 18
35:18 Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır.
Namaz kılanların çoğu UYARILARA aldırış etmeden bir varsayımın peşinden gidiyorlar ve tecrübeyle sabittir ki birçoğunun Allah korkusu yok.
35:18 Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve BAĞLILIĞI / BAĞLANTIYI AYAKTA TUTANLARI uyarabilirsin. KİM TEMİZLENİRSE ( men tezekka: zekat verirse değil! ) o, kendi menfaatine TEMİZLENİR ( yetezekka ). Dönüş Allah'adır.
Sure 24 Ayet 41
24:41 Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini / yücelttiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir.
Eğer insanoğluna hitap eden ayetlerde salat "namaz" diye çevriliyorsa bu ayette öyle çevrilmesi gerekir ama tabii foyalarının ortaya çıkacağı korkusuyla Diyanet, hep namaz olarak çevirdiği salat kelimesini bu sefer dua yapmış. Bir daha sormak lazım kuşlar dua mı ediyor yoksa namaz mı kılıyor?
24:41 Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı yücelttiklerini görmez misin? Her biri kendi BAĞLILIĞINI / BAĞLANTISINI (YAPACAKLARINI) ve ÖVGÜSÜNÜ (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir.
Bugün bile kuşların nasıl ve neye göre göç ettiklerini, yollarını nasıl bulduklarını bilim açıklayamamıştır. Doğuştan onlara bahşedilen bu "salat"larını onlara Allah öğretmiştir.
Sure 8 Ayet 35
Ve ma kane salatühüm ındel beyti illa mükaev ve tasdiyeh fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun 08:35 Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. (Ey kâfirler!) İnkâr etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın!
Kafirler nasıl namaz kıldı? Islık çalıp el çırparak yapılan tapınma şekli hiç görünmüş mü?
بيت (beyt) : geceleyin (uyku hariç); bir şeyi ve sonucunu düşünme; birşeyi aklında saklamak; çamurdan ya da herhangi bir şeyden yapılan konaklamak için kullanılan yapı, ev, mesken, ikametgah; binalar, boş evler, iş yerleri, pazarlar; Nuh'un gemisi; ibadethaneler; Kabe veya Kudüs; mezar; ev halkı, aile; soyluluk, asalet; (geceden kalan) ekmek, su, vs...مكاءة (mükae') : ıslık çalmaتصدية (tasdiyeh) : el çırpmak; hoşlanmama, tiksinme, nefret etme
Beyt (ev) mecazi bir anlam taşıyıp Allah'ın insanlar için oluşturduğu sistemi simgeliyor.
03:96 Şu bir gerçek ki, âlemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk EV Bekke'dekidir.
03:97 Açık-seçik deliller, İbrahim'in makamı vardır orada. Oraya giren, GÜVENE ERMİŞ OLUR. Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse hiç kuşkusuz, Allah bütün âlemlere muhtaç olmayacak bir Ganîdir.
106:03 Bu evin Rabbine ibadet etsinler!
* Allah, Muhammed'e "BU" derken bir evi işaret etmiyor!
İbrahim evin temellerini oğlu ile birlikte yükseltmiştir. Bu kelimeyi Hac bölümünde daha geniş olarak ele alacağız.
08:35 Onların sistem yakınında BAĞLILIKLARI / BAĞLANTILARI (yaptıkları) da ıslık çalma ve el çırpmak / hiç hoşlanmamadan başka bir şey değildi. (Ey kâfirler!) İnkâr etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın!
Kuran'da bazı ayetlerden de doğrulayabileceğimiz gibi inkâr edenlerden bazıları ne zaman Kuran okunduğunu duysa bu sesi bastırmak için gürültü yapmaya çalışıyorlarmış. Kuran okunurken ıslık çalmış olmalılar.
41:26 İnkâr edenler: Bu Kuran'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız dediler.
İnanmayanlar / nankörler namaza inanmadıkları için değil, Allah'ın tekliğini (tevhid inancını), meleklerini, ahireti inkar ettikleri için cezalandırılacaklar.
Sure 5 Ayet 106
05:106 Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan, başka iki kişi (şahit olsun). Eğer ŞÜPHEYE DÜÞERSENİZ o iki şahidi namazdan sonra alıkoyar, "Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba (menfaatine) de olsa; Allah (için yaptığımız) şahitliği gizlemiyeceğiz, (aksini yaparsak) bu takdirde biz elbette günahkârlardan oluruz" diye Allah üzerine yemin ettirirsiniz.
İki tanık dürüst olacağına dair BAĞLILIĞI / ANTLAŞMAYI gerçekleştirdikten sonra bu kişilerin güvenilirliği hakkında şüpheye düşersek onları dürüstlüğe BAĞLI kalacaklarına dair Allah adına yemin ettirmeliyiz.
05:107 Bu şahitlerin (sonradan yalan söyleyerek) bir günah kazandıkları anlaşılırsa, (şahitlerin) haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın olan (mirasçılardan) iki kişi onların yerini alır ve "Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir ve biz (kimsenin hakkına) tecavüz etmedik, aksi takdirde biz, elbette zalimlerden oluruz" diye Allah'a yemin ederler.
Yukarıdaki şahitler niye namaz kılmıyor? Çünkü bu kişiler haksızlığa uğratılmış kişilerin yakınları ve dürüst olmak için bir ANTLAŞMA yapmalarına gerek yok!

Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0